ระบบติดตามสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Follow up Disbursement System : UBN-FDS
ประเมินความพึงพอใจ
(คะแนนเฉลี่ย 4.5 จากการให้คะแนน 651 ครั้ง)
สถิติการเข้าชม

จำนวนผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมทั้งหมด 0
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 0
ผู้เข้าชมอาทิตย์นี้ 0
Online ทั้งหมด 0
×