งบจังหวัด

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
2
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
3
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
3
แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี
2
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
4
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
8
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
5
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9)
1
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
6
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง
3
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
7
โครงการชลประทานอุบลราชธานี
3
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
100.00%
รวม
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
×